Teknik

Vi utvecklar webbplatser, portaler och andra skräddarsydda webbapplikationer samt mobilappar. Även utveckling av databaser och informationsöverföringar mellan olika system. Vi jobbar med redaktörsverktyg som EPiServer, Umbraco, WordPress, N2 CMS och Microsoft SharePoint. 
Vi erbjuder även webbhotell och drift exklusivt för våra kunder som tycker det är bekvämt att ha en enda leverantör för hela kedjan - design, utveckling och drift.