Referensuppdrag

App för SBA, SAM och egenkontroller

Företag och organisationer har ett stort behov av att kunna genomföra ett systematisk brandskyddsarbete (SBA) och egenkontroller. När det gäller det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) finns dessutom lagkrav att leva upp till. Vi har därför hjälpt Utvägen att utveckla en app som underlättar detta arbete för sina kunders räkning.

Appen kan konfigureras på ett väldigt dynamiskt sätt så att den fungerar för alla typer av verksamheter. Till appen finns även ett webbaseat verktyg som ger överskådliga rapporter, statistik och sammanställningar. Automatiska eskaleringsmail till ansvariga personer är en annan uppskattad funktion i appen/systemet.

Teknisk lösning & smarta funktioner

Appen är byggt i  Ionic Framework som är en Cordova-lösning för hybrida HTML5-appar. Detta betyder att samma app enkelt kan användes för alla större plattformar, som IOS och Android, utan att utvecklingskostnaderna ökar.  De interaktiva ritningarna är gjorda med ett egenbyggt JavaScript-ramverk som använder HTML5 standardens Canvas. Självklart finns det ett offlineläge så att även den mest WIFI-lösa källare kan granskas.

Om kunden

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet. För att underlätta deras arbete med kontrollronder för systematiskt brandskyddsarbete har vi utvecklat en app för IOS och Android som visar interaktiva ritningar för fastigheterna som granskas och ger visuell feedback medan arbetet fortlöper. Med andra ord kan man följa ritningen till dörren som skall kontrolleras och på plats notera dess skick i verktyget.

Resultat

Låt dig inspireras

Relaterade uppdrag

Intressant?

Hör av dig så tar vi ett förutsättningslöst möte.