Vi hjälper er utveckla & förvalta

Skräddarsydda  IT-system

Att skräddarsy ett eget verksamhetssystem har enormt många fördelar. Ökad effektivitet, smidigare vardag för era anställda, enklare att ”IT-introducera” nya medarbetare och obegränsade möjligheter gällande vidareutveckling.

Skräddarsydda system är dessutom ett mycket mer prisvärt alternativ. ”Färdiga” standardsystem har en kostsam licensmodell och kräver ofta specialanpassning för att fungera optimalt i just er verksamhet.

Tack vare lång erfarenhet av skräddarsydda system har vi byggt upp en enorm kunskapsbas och hög utvecklingseffektivitet. 

Vår erfarenhet förstärker bilden att de företag som satsar på skräddarsydda verksamhetssystem har "IT-nöjdare" personal!

Typ av system

Vilken typ av system har ni behov av? Nedan är exempel på olika typer av system vi utvecklat genom årenBygg- och resursplaneringssystem, CRM-system, databassystem, faktura- och faktureringssystem, kundregister, medlemsregister, prenumerationsregister, projekthantering, produktregister, rekryteringsverktyg, tidredovisningssystem, verksamhetssystem, ärendehanteringssystem …

Utveckling och förvaltning

Kom ihåg att löpande underhåll och förvaltning är en minst lika viktig fas när det handlar om system- och webbutveckling. Vi erbjuder flera alternativ gällande underhållsavtal med kontinuerliga säkerhetsuppdateringar och återkommande besiktningar.

Tekniker & Plattformar

För dig som är teknikintresserad och undrar vad vi använder för teknologier så listar vi nedan några av de vanligaste förekommande:

Ramverk & Programmeringsspråk: ASP.NET, C#, Entity Framework, Javascript, Typescript, Angular, React, Vue, PHP, Laravel, HTML, CSS.

CMS
: WordPress, Umbraco, EPiServer/Optimizely.

Databas
: Microsoft SQL, MySQL, Oracle

E-handelsplattformar
: NopCommerce, WooCommerce, EPiServer/Optimizely