Vi hjälper er utveckla & förvalta

Appar &  mobila system

Ett stort antal av de skräddarsydda system vi utvecklar optimeras ytterligare genom en smart och skräddarsydd app som effektiviserar vissa specifika arbetsprocesser. Appen underlättar ofta arbetet ”ute på fältet”. Appens data synkas sedan till det gemensamma systemet.

Vi har lång erfarenhet av apputveckling och erbjuder olika tekniska lösningsalternativ för dig som kund. Valet av teknisk plattform är inte helt enkelt, men vi hjälper dig att ringa in att vad som är bäst för dig. 

Native

Det tradionella sättet att utveckla mobilappar. En native-app är en app som utvecklas separat för respektive plattfor, exempelvis iOS och Android. Denna typ av app var tidigare alltid utvecklad med respektive plattforms egna verktyg och komponenter. Numera finns dock flera alternativ, läs mera under Xamarin och Ionic framework.

Xamarin

Utveckla mobilappar med C# .NET, vilket gör att du endast behöver underhålla en gemensam kodbas istället för en kodbas för resp. plattform. Publicera sedan apparna som native appar i App Store och Google Play.

Ionic framework / Cordova

En typ av hybridapp. Utvecklingen görs som en webbapp och paketeras sedan som en native. Därmed kan den distribueras via App store och Google Play. Appen får även tillgång till resp. plattforms hårdvara så som exempelvis GPS och kamera.

React Native

React Native är en typ av hybridapp. Apparna skrivs i Javascript och bygger på ramverket React som är utvecklat av Facebook.