Exabase 2.0

Arbetet med version 2.0 av SBSCs examinationssystem Exabase är påbörjat! Blir skönt att lyfta gamla webforms-baserade Exabase till en helt ny modern teknisk plattform. Självklart blir det en del nya roliga funktioner som även ska implemeneras, exempelvis BankID-integration och ett smartare sätt att bygga frågor och mallar.